Над декларирани площи!Как се изчислява и в двоен или троен размер са те?

 • S
  При наличие на над-декларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия. Тези санкции се разделят на няколко групи, спрямо това каква част от декларираната земя е допустима за субсидия. Според разпоредбите на регламентите, санкциите поради над-деклариране са четири вида в зависимост от процентната разлика на над-декларираните площи спрямо допустимите за изчисление площ, както следва:\r\n\r\n Ако разликата е до 3% - субсидията се изплаща на база на допустимата за изчисления площ – допълнителни санкции няма;\r\n Ако разликата е над 3%, но до 20% или над 2 ха. - площта, която трябва да се санкционира се определя на база на над-декларираната площ, която се умножава по две преди да се извади от допустимата за изчисления площ. Така се получава крайната площ, за която се изчислява субсидията;\r\n Ако разликата е над 20%, но до 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ;
 • L
  Регламента е:от 3% или 2ха до 20%.Така че,ако двойно декларираните площи имат 2ха подлежиш на санкция!
 • R
  Най-елементарно обяснено е: умножаваш по 3 'сумарната площ' и ги изваждаш от общо заявената за подпомагане площ - т.е. , ако са ти 21 дка - изваждаш 63 дка/3х21/. Предполагам затова сме получили десетки 'застъпвания' от около или под 100 кв м , за да са сигурни , че ще ни направят поне 20 дка
 • I
  Какъв е случаят, когато площите са сумарно повече от 2ха, но по-малко от 3% от цялата заявена площ. Благодаря предварително

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

D

Прехвърляне на земя

Agroplus: Може

496 1
M

Конна база - регистрация на животновъден обект

Здравейте, Във връзка с обект конна база, в процес на строеж, се интересувам какво тря...

105 0
S

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

690 2
D

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

706 9
А

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

425 1