Модернизиране на земеделските стопанства

 • D
  Аз съм млад земеделец,който те първа иска да се запознае със проектите и субсидиите, които се отпускат по програми. Сега искам да засадя овошки тай, като имам на същото място вече засяти овошки,но се иска допълнително да се засадят още 70 бр. овошки, като мястото е на площ 2.680 дка.,за да може тази цяла площ да се запълни със овощни дръвчета.Мястото,което съм взел под аренда е за 10 стопански години.Интересува ме как мога да кандидатствам за тези програми и дали има отворени такива програми. Вече се запознахте с моята история искренно ще се надявам някои по компетентен по тези въпроси да ме насърчи как да процедирам.Предварително благодаря !!!
 • A
  И да немислиш,че ще вземеш милиони--първоначално 1500евро,ако те одобрят и то трябва хиляди документи- за данъци,че недължиш семейно положение осигуровки итн.е.... какви имоти притежаваш!!!!!!!
 • B
  Мярка 112 няма да бъде отваряна скоро, всички средства по нея са изчерпани. Мярка 141 може да ти свърши работа, но имай предвид че там отпуснатата сума е 1500евро на година. В кой район на България си? Разгледай мярка 212.
 • M
  заинтересувай се от мярка 141 , успех
 • M
  здравейте,а имате ли информация дали мярка 112 ще бъде актуална скоро?
 • L
  Понеже най-атрактивната мярка 112 все още не е актуална иди в Службата по съвети в земеделието, там могат да те посъветват към коя програма можеш да се ориентираш.
 • A
  Най-добре е да влезеш в сайта на Държавен фонд земеделие.Там има информация за всички действащи програми
 • D
  A mi po kakvi programi moga da u4astvam pri tova polojenie?
 • A
  Мярката за Млад фермер вече не е актуална
 • L
  Само с това мога да помогна : мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" Нормативна база: Наредба № 9 от 3.04.2008 г. Цели на мярката: 1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства; Toва е информация от сайта на ДФЗ! 2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните. Максимална субсидия (лв.) Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Допустими кандидати Физически лица или еднолични търговци, отговарящи на изискванията, заложени в чл. 9(1) от Наредба № 9 от 3.04.2008г. Допустими дейности 1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 2. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; 3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени; 4. Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството; 5. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство; 6. Увеличаване броя на животните в стопанството; 7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието; 8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните; 9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационнадейност относно тези проблеми; 10. Преминаване към биологично производство.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

D

Прехвърляне на земя

Agroplus: Може

434 1
M

Конна база - регистрация на животновъден обект

Здравейте, Във връзка с обект конна база, в процес на строеж, се интересувам какво тря...

102 0
S

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

685 2
D

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

703 9
А

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

421 1