Аренден договор

  • H
    Как се прекратява договор за аренда на земеделска земя след като договорът е вписан в съда и е подписан от упълномощено лице на предишния собственик който впоследствие е починал и земята е продадена от неговите наследници на новия собственик.\r\n\r\nВ договора има клауза че Арендодателят дължи на Арендатора неустойка в размер на остатъка от арендното плащане по договора при предсрочно прекратяване по искане на Арендодателя.\r\n\r\nКой следва да заплати неустойката: новия собственик или наследниците на стария собственик или договора се прекратява със смъртта на стария собственик.
  • По правило земята преди да се продаде се предлага на настоящия арендатор,който я ползва ако той откаже тогава се предлага на други лица.Още повече ,както казваш че договора е нот.заверен.Нотариуса би трябвало да види че имота има тежест т.е./сключен договор/.Най-добре е да се разберете помежду си без излишни разправии.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта