Наредба 44 - тече обществено обсъждане до 15-и ноември

  • P
    Уважаема Г-жо министър, Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Правя следното предложение: В "Чл. 18а. (1) В животновъдни обекти–пасища се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно. (2) Обектите по ал. 1 отговарят на следните изисквания: 1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и ЖИВОТНИ; " , не е посочено за какви животни трябва да е ограничено преминаването. В чл.6 на наредбата в Раздел III. Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни за птици и свине са конкретизирани какви животни не трябва да се допускат в животновъдния обект. За птици - мрежа с отвор 2см За свине - "и от насекоми" Тъй като "животни" освен едрите и съвсем дребни бозайници, са и всякакви птици, влечуги, земноводни, насекоми, червеи и т.н., моля да конкретизирате в нормативната уредба за какви животни трябва да се ограничи свободното преминаване през пасището! На животновъден обект "пасище", не е нужно да ограничаваме преминаването на зайци и други по дребни гризачи и влечуги, които така или иначе си живеят там с добитъка. Така оставена наредбата оставя възможност за корупция и злоупотреби от контролните органи. Предлагам в чл. 18(2) да се добави след животни... "...с подобен размер на отглежданите в обекта" и да изглежда така: Чл. 18а. (1) В животновъдни обекти–пасища се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно. (2) Обектите по ал. 1 отговарят на следните изисквания: 1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни с подобен размер на отглежданите в обекта; С уважение!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Агроаптека

Здравейте, искам да попитам има ли някоя европейска програма, която финансира отваряне на...

31 0

Корекция на ОСП заради Ковид19?

Здравейте. От няколко дни се чуда дали няма да ни спрат/намалят/коригират Директние плаща...

75 0

6.4.1 - Услуги

Георги: Съжалявам ,че се подлъгах по тази мярка. Няма никаква информация и си загубих времето. За...

80 1

Някой успя ли да подаде заявление в seu.dfz или поне да го започне?

proba: Въпрос: Има вече новина и заповед: https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-2020-/ http...

279 3

Отностно белите петна

Здр. Интересува ме , значи преди можеше да чертаеш съседни на теб бели петна ако имаш имот...

131 0