Заповед за определяне размера на плащане за преходна национална помощ за тютюна 2018 г.