Заповед РД 09-414/ 23.04.2019 г. за определяне на размер на ставка за зелени директни плащания