Указания за прилагане на схема за държавна помощ за инвестиции в доилна техника