РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/903 НА КОМИСИЯТА от 2 май 2023 година за въвеждане на превантивни мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна