Проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за прилагане на мярка 12