Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-144 от 23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 09-233 от 12.03.2018 г. на министъра на земе