Обща информация по темите, свързани с обявената от Европейската комисия пътна карта и предстоящата стратегия “Oт фермата до трапезата”