НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор