Ноември

Ноември

Календар на пчеларя за ноември Климатични особености Ноември е последният есенен месец. Характеризира се с бързо понижаване на температурите, особено нощните, като средните (нормалните) т

Ноември

Ноември

Агро календар за месец ноември След прибиране на реколтата трябва да се съберат и унищожат растителните остатъци. Много неприятели и болести зимуват в растителните остатъци, затова събиран

Ноември
Лозарство

03.02.2008

Ноември

Календар на лозаря за ноември През първата половина на месец ноември приключва прибирането на винените сортове грозде. През ноември в лозовите насаждения се провеждат мероприятия, чие

Ноември

Ноември

Календар овощарство за месец ноември През ноември започва зимната резитба на овощните дървета. Едновременно с нея трябва да се изкоренят болните, стари и засъхващи овощни дървета, да се из

Ноември

Ноември

Агрокалендар за месец ноември През ноември при зимните житни култури в зависимост от сеитбените дати се наблюдават различни фази. Засетите в агротехническите срокове есенници ще встъпят ма

Октомври

Октомври

Календар на пчеларя през октомври Климатични особености През октомври температурата спада значително по-бързо, отколкото през септември. Нормалните средни месечни температури са най-висок

Октомври

Октомври

Агро календар за месец октомври Средната месечна температура в равнинната част на страната е между 11-14°С, по Черноморието - 14-15°С, във високите полета 8-11°С, в планините 4-8°С. Месечн

Октомври
Лозарство

03.02.2008

Октомври

Календар на лозаря за октомври През първата половина на месец октомври приключва прибирането на винените сортове грозде. Към края на месец октомври трябва да се извърши и дълбока оран във

Октомври

Октомври

Агро календар на овощаря за месец октомври Есенни грижи за овощната градина През октомври намалява продължителността на слънчевото греене и се увеличава броят на облачните, мъгливите и дъ

Октомври

Октомври

Агрокалендар за месец октомври По-важни мероприятия през месец октомври: продължава жътвата на ориза; продължава прибирането на царевицата за зърно; продължава ваденето на кръмното и

Септември

Септември

Календар на пчеларя през месец септември Фенологичен календар През септември продължават да цъфтят фуражният слънчоглед, цикорията, астрите и мразовецът (кърпикожухът). Пчелите използват

Септември

Септември

Агро календар за месец септември   През месец септември продължават грижите за всички зеленчукови култури.   Прави се култучене или филизене, привързване, окопаване, напояване

Септември
Лозарство

03.02.2008

Септември

Агрокалендар на лозаря за месец септември През месец септември продължават да зреят много десертни сортове грозде. При тях гроздето се прибира на 2-3 пъти в зависимост от момента на узряв

Септември

Септември

Агро календар на овощаря за месец септември През месец септември продължават беритбите на много от овощните видове. Узряват есенните сортове ябълки, като: Златна Пармена, Джонатан, клон

Септември

Септември

Агрокалендар за месец септември Земеделските производители трябва да обеззаразят складовете, в които ще съхраняват зърното. До момента пролетните култури са в добро състояние и това е всл