Болести при овцете и козите причинени от паразити

Болести при овцете и козите причинени от паразити

Профилактика и лечение. Овцете се обезпаразитяват през есенно-зимния период (октомври-декември), а агнетата и шилетата - през юли-август.

Женски прасета за разплод

Женски прасета за разплод

Изборът на женски прасета за разплод се провежда, когато те навършат 5 месеца

Видове аборти  при кравите и юниците

Видове аборти при кравите и юниците

Скрит, явен и задържан аборт

Технологични параметри при биволи

Технологични параметри при биволи

Те не се различават съществено от тези три говедата.Биволите могат да се отглеждат вързано, свободно и пасищно.

Технологични параметри при говеда

Технологични параметри при говеда

Сградите за отглеждане на говеда са различни по тип и конструкция в зависимост от технологията на отглеждане,като те трябва да са съобразени с физиологичните особености на животните и да осигуряват определени технологични параметри

Избор на място за изграждане на ферма и на технология за отглеждане на едрите преживни животни

Избор на място за изграждане на ферма и на технология за отглеждане на едрите преживни животни

Изборът на място за изграждане на ферма е основният и първи въпрос,който всеки земеделски стопанин следва да реши.

Българска Мурра - порода биволи

Българска Мурра - порода биволи

Българската Мурра е специализирана порода за мляко.Млечността на биволите за 305 дневна лактация е 1500-2500 кг.

Биволи отглеждани в България

Биволи отглеждани в България

При биволите за разлика от говедата няма ясна, специализация по породи, в зависимост от продуктивното направление

Шароле- порода говеда

Шароле- порода говеда

Френска порода говеда,която се характеризира с добра замускуленост,относително къси крайници и добре развита костна система.Кравите тежат между 700-850 кг, а биците съответно 1000-1300кг.

Херефорд - порода говеда

Херефорд - порода говеда

Това е една от най-разпространените породи за месо създадена в Англия

Лимузин - Порода говеда

Лимузин - Порода говеда

Лимузин е стара френска месодайна порода, при която много сполучливо са комбинирани кланични и майчини качества

 Абердин ангус - порода говеда

Абердин ангус - порода говеда

Това е порода с изключително ценни биологични и стопански качества.Месото е с отлични качества- дребновлакнесто, сочно, мраморирано

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо

Порода резултат на народна селекция.Типичен представител на породи за мляко, отлично приспособена към планинските и пресечени терени с бедна паша.

Порода говеда - Симентал

Порода говеда - Симентал

Тази порода е създадена в Швейцария, с добре изразени млечни признаци и отлични месодайни кчества.

Говеда  - Монбелиард

Говеда - Монбелиард

Създадена е във Франция, като говедата от тази порода имат типичен екстериор за комбинираните породи.