Стопани, контролирайте следродилния период на млечните крави

Стопани, контролирайте следродилния период на млечните крави

За да се получава всяка година по едно теле (т.е. 365-дневен период за отелване), кравите би трябвало да заченат 85-90 дни след раждането (бременността трае 9 месеца...

Зайцевъдство: Организация на производството и оборот на стадото

Зайцевъдство: Организация на производството и оборот на стадото

В модерните зайцеферми се организира цялостен производствен цикъл с два сектора –за основно стадо и за подрастващи зайци за ремонт и за угояване...

Кога и как да се обезроговяват животните

Кога и как да се обезроговяват животните

Най-лесно и безопасно е обезроговяването да се направи при телета и ярета между 3- и 5-седмична възраст, когато се появи връхчето (пъпката) на рогата. На тази възраст обезроговяването...

Стрептококоза по зайците

Стрептококоза по зайците

Признаците на болестта не са типични и могат да затруднят дори специалист. В началото животните не се хранят, умърлушени са, а температурата им достига до 41,5 градуса...

Жълтият кантарион – лекарство и за телетата

Жълтият кантарион – лекарство и за телетата

При лечение на телета, страдащи от диария, 2-3 пъти вместо коластра се дава настойка от жълт кантарион – 10 милилитра на килограм жива маса. Настойката може да се дава заедно с препарати...

Репродуктивни признаци на говедата

Репродуктивни признаци на говедата

Репродуктивните признаци, подлежащи на пряк или индиректен контрол от страна на селекционерите, в най-общ вид са: възраст на първо отелване; характер на отелването и физиологични периоди при лактиращите животни...

Избор на кози за мляко

Избор на кози за мляко

В личното стопанство, където не е въведена племенна докумeнтация, при покупката на коза за мляко единствен критерий за нейната продуктивност са външните белези, по които може да се съди спада ли тя към млечното направление.

Хранене на козите

Хранене на козите

В повечето случаи яретата от момента на ражаденото си до отбиването се отглеждат заедно с майките. Но този начин не е сполучлив поради различни причини. Яретата безспокоят възрастните животни

Уплътнени озайчвания

Уплътнени озайчвания

Практическо прилагане на уплътнените озайчвания

Селектирайте вашите крави изкуствено

Селектирайте вашите крави изкуствено

заплождайте вашите крави изкуствено