Репродуктивни признаци на говедата

Репродуктивни признаци на говедата

Репродуктивните признаци, подлежащи на пряк или индиректен контрол от страна на селекционерите, в най-общ вид са: възраст на първо отелване; характер на отелването и физиологични периоди при лактиращите животни...

Избор на кози за мляко

Избор на кози за мляко

В личното стопанство, където не е въведена племенна докумeнтация, при покупката на коза за мляко единствен критерий за нейната продуктивност са външните белези, по които може да се съди спада ли тя към млечното направление.

Хранене на козите

Хранене на козите

В повечето случаи яретата от момента на ражаденото си до отбиването се отглеждат заедно с майките. Но този начин не е сполучлив поради различни причини. Яретата безспокоят възрастните животни

Уплътнени озайчвания

Уплътнени озайчвания

Практическо прилагане на уплътнените озайчвания

Селектирайте вашите крави изкуствено

Селектирайте вашите крави изкуствено

заплождайте вашите крави изкуствено