До достигането на половата зрялост /115-120 ден/за бройлерните породи отглеждам бъдещите майки по няколко в клетка до достигането на тегло 3,5 кг.При поява на признаци за разгоненост ги пускам поетапно при мъжкия и следя за скачката и отделям в индивидуална клетка.Извършвам контролна скачка на 5-я ден.Разделям майките на групи по дата на заплождане ,така че озайчванията в групата да бъдат в рамките на 2-3 дни с цел да мога да разместваммалките при различни майки,ако се наложи/смърт на майката или брак,много новородени,липса на кърма/.После при отбиването тази схема позволява угояването на по-голяма група от едновременно родени зайчета.Това не го прилагам,когато отглеждам нови майки и разплодници,тъй като ако не се извършва ушна маркировка не мога да следя родословието.След раждането запложда майките на кръв,като следя това да става пак в рамките на 2-3 дни за да се запази едновременното бъдещо озайчване в групата.Естествено това е приложимо само при отглеждане в закрити помещения с контрол на температурата.