Това е порода за добив на вълна и месо.Разпространена е в предпланинските и планински части на Пирин, Рила, Родопите и Стара планина.Овцете са средно едри с тегло 45-48 кг за женските и 70-80 кг за кочовете.

Средният настриг на вълна е 3-3,5 кг пти овцете и 5 – 6 кг при кочовете.Плодовитостта е в рамките на 105 – 110%.Средната млечност за лактационен период е 80 -85 л.

Развъдна организация :

Сдружение :“Асоциация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България“ - Троян, ул. „Захари Стоянов“№7, тел : +359 884 354 888, [email protected]