Френска порода говеда,която се характеризира с добра замускуленост,относително къси крайници и добре развита костна система.Кравите тежат между 700-850 кг, а биците съответно 1000-1300кг.

Млечността на кравите варира от 1800 до 3000 кг, като млякото е с 4% мастни вещества.Животните се характеризират с много големи потенциални възможности за интензивен разтеж,като за разлика от други месодайни породи месото е бедно на тлъстини.Средният дневен прираст е 1,300 – 1,400 кг., кланичният рандеман е 60- 90%.

Животните от породата Шароле са с много добри адаптивни способности,което определя и отглеждането им в различни условия – често примитивни и неблагоприятни.Поради тези причини е подходяща за отглеждане в райони с горещ климат и екстензивно говедовъдство.Характерни за породата са трудните раждания.

Полова зрялост животните от породата достигат на 12 -13 месчна възраст , а стопанска – на 20 -22 месеца.плодовитостта е 86 – 92%.