Важна предпоставка за правилното отглеждане на новородените животни е изграждането на единични боксове за майките и майките. В тях майките трябва да прекарат няколко дни, докато новородените ги приемат и укрепнат. Техният престой зависи от това, дали майките са приели новородените и от състоянието им.


Специално внимание трябва да се обърне на майките, които агнят за първи път. В много случаи те не приемат приплодите си и им е необходимо повече време. Състоянието на агнета е също важен признак, от който зависи престоят на животните в единичните боксове. Слабите и по-неукрепналите агнета се оставят повече дни в зависимост от състоянието им.

 

 

 


По-дълго време остават при майките си и близнаците. При нормално развитие новородените остават 3-4 дни. Стените на боксовете се правят от сглобяеми елементи от дърво, метал или пластмаса. Те трябва да бъдат преносими, с дължина 2-2,5 м и височина 1-1,2 м, а крайните вертикални стълбчета да бъдат с 15-20 см по-високи, така че по-лесно да става свързването на отделните леси чрез надяване на гумени или метални пръстени. Достатъчно е боксът да бъде около 1,5 кв.м. Броят на боксовете зависи от очакваното протичане на агненето, след като се знае как е протекло заплождането, както и от броя на първескините в стадото.

 

 


Вторият етап от отглеждането на малките агнета е обединяването в по-големи групи на майките с приплодите им. За най-добре развитие и жизнени приплоди такава група от 5-6 майки може да се образува веднага след раждането, а за останалите след 4-тия, 7-ия ден от 15-20 или 30 майки. Боксовете за тези майки се изграждат така, че по дължина на всеки бокс да преминава водопойно корито, а между всеки два се слага комбинирана ясла за концентриран и груб фураж. За агнетата се построява отделение в което след 10-12 дни започва да се слагат смески и люцерна. То се изгражда в бокса, като се поставя преграда за овцете, за да не ядат фуража на новородените.

 


Групите овце се образуват така, че всички приплоди да имат приблизително еднакво развитие. По-слабите новородени се поставят в отделна група. Не трябва да се бърза с формирането на големи групи от 50 и повече майки, тъй като в тях агнетата по-трудно намират майките си. Ако се загубят, след това бозаят жадно и може да се прехранят, да заболеят от диария и да заслабнат.

 


По-слабите агнета остават за по-дълго време. След това се обединяват с животни със сходно развитие. Майките на тези групи трябва да се хранят много добре, за да се увеличи млечността им. За майките, родили близнаци, се полагат специални групи. Те трябва да се хранят по-добре и по-дълго време да останат в единичните боксове, а след това в общите боксове да са по-малко в група. Така 4-5 дни след раждането може да се групират по 5-6 майки с близнаците си. След 15-ия ден вече може да се обединят в по-големи групи или се смесят с единаците. Към 15-20-дневна възраст групите може да се увеличат до 40-60 майки, а след 25 дни и до 100 майки.

 


С цел по-доброто отглеждане и запазване на агнетата не трябва да се бърза с уголемяването на групите. В по-малките групи новородените и техните майки по-бързо привикват, по-лесно се намират и младите животни се развиват по-добре. През първите дни трябва да се внимава да не се получи смесване на новородените с майки от различни групи и някои да останат без майка в резултат на лошо изграждане на боксовете. Необходимо е да се следи дали майките намират своите рожби, дали са се набозали, има ли майки с напрегнато виме.

 


При такива случаи се взимат мерки за издояването им или ако има гладни агнета, да избозаят млякото. При близнаците, чиито майки са нискомлечни се налага да се разделят и едното да се прехвърли на друга майка. При такива случаи се изчаква да се огани млечна овца с един приплод. Родното агне се отделя, а с околоплодната течност на майката се намазват две еднакво развити сираци, която тя облизва и приема. Това е най-сигурния начин за придаване на осиротели агнета.

 


Ако на майката се остави собствения приплод и й се даде още едно агне, тя обикновено го разпознава и не го приема. Ако подбраните две чужди агнета не са еднакви по развитие или жизненост, едното подяжда другото и по-слабото може да отпадне. Близнаците или сираците, които не могат да се прикрепят към майка да бозаят, се хранят изкуствено с краве мляко или с млекозаместители.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Протичане на бременността и раждане при овцете и козите

Подбор и отглеждане на агнета за разплод

Ил дьо Франс - порода овце за месо