Отравяне при свинете с готварска сол

Фуражът да млади свине не трябва да съдържа повече от 0,5% готварска сол. За възрастните свине лимитът е до 0,8%.

Отравянията с готварска сол са чести случаи във фермите, в които се дават за храна кухненски отпадъци, отпадъци от млекопреработването, от рибната промишленост и др., където се влагат по-големи количества сол.

Отравянето настъпва бързо и в тежка форма, особено ако свинете са били лишени от вода за пиене. Острото отравяне е в резултат на поемането на повече сол, а хроничното от недостиг на вода за пиене.

Клиничните признаци са силно изразена жажда, сърбеж, слабост, губене на ориентация, изпадане в кризи и бързо настъпваща смърт. Смъртността е висока.

Няма специфични противоотровни средства. Даването на вода е оправдано при по-леко болните животни.