Възрастта, на която зайците за пръв път се използват за разплод е различна и зависи от скорозрелостта им.

Зайците от най-скорозрелите породи (Бял новозенландски и Калифорнийски) се използуват за разплод на 4 - 4,5 и 5 - 5,5 месечна възраст съответно за женските и мъжките. Живата маса при първото им заплождане не трябва да е по-ниска от 2,8 кг.

Женските зайци от средно скорозрелите породи (Чинчила, Виенски син, сребристи зайци) се използуват за разплод на 6 - 7 месечна, а мъжките на 7 - 8 месечна възраст

Зайците от къснозрелите породи (Белгийски великан) се използват за разплод на 8 - 9 и 9 - 10 месеца, съответно за женските и мъжките. Живата маса на младите зайци, когато се включват за разплод, трябва да съставлява най-малко 60 - 70% от живата маса на възрастните зайци.

Икономически изгодно е зайците да се използуват за разплод не повече от три години. След тази възраст плодовитостта на зайкините намалява, а качеството на спермата на мъжките се влошава. При по-интензивното използване, както се прилага при Белия новозейландски и Калифорнийски, този срок се намалява и е от 2 до 2,5 години. Смята се, че размножаването е протекло добре, ако за това време са получени 10 раждания от зайкиня.