МЕТИЛ (ФАСЦИОЛОЗА)
Метилът е широко разпространена болест при овцете и козите.
Причинява се от паразит, който се развива в тъканта и в жлъчните канали на черния дроб. Условия за зараза създават влажните и често заливаните ливади и пасища, които са благоприятна среда за пълното развитие на метила.

Фасциолозата протича обикновено хронично и се проявява около 2,5 месеца след опаразитяването на животните. В началото болните животни са неразположени, установява се отпадналост, намаляване на апетита и слаба болезненост при натиск в областта на черния дроб. Тези признаци в практиката понякога не се забелязват от стопаните. По-късно се наблюдава обща отпадналост и бързо отслабване. Вълната и козината загубват нормалния си вид, стават сухи, трошливи и лесно опадат при издърпване. Млечната продуктивност на животните рязко намалява. При някои животни се появяват отоци в областта на междучелюстното пространство, по клепачите и корема. Появява се диария, която не се лекува, болните животни стават анемични, отслабват, напълно се изтощават и умират.

Борбата срещу фасциолозата изисква комплексни мерки, които са свързани с подобряване на пасищата и ливадите чрез отводняване и изсушаване, и лекуване на заболелите животни. Обезпаразитяват се всички животни, като се изпалзват средства, препоръчани от ветеринарен лекар.