През лятото в организма на овцете настъпват съществени промени, свързани с естествената им заложба за създаване на ново поколение. Външно тези промени се проявяват като комплекс от признаци за стремеж към заплождане, т.е. овцете изпадат в състояние на разгоненост и може да се заплождат. Този момент не настъпва навсякъде в страната по едно и също време. В южните равнинни райони овцете започват да се разгонват от втората половина на юни, в Северна България – от началото на юли, а в по-високите полета – към края на юли и началото на август. За овцевъдите е от изключително значение да създадат такава организация, при която овцете в стадото да се заплодят в кратки срокове. Това означава:
едновременно оагване;
едновременно отбиване и дружен растеж на агнетата;
едновременно начало на доене на стадото и получаване на достатъчно мляко за преработка или консумация.
За тази цел обаче трябва да се имат предвид и да се спазват някои условия, свързани със заплождането. Не пускайте мъжкарите да вилнеят из стадото. За да се избегне големият брой на повтарящи се скачки при естественото заплождане, следва да се осигури по един полово зрял коч на 30 овце. Много важно е кочовете да не се пускат през деня със стадото, защото при многократните покривания на едни и същи овце семенната им течност бързо влошава качествата си. За да не се допусне полово изтощаване на кочовете, правилно е да се хранят дори на ясла през деня в близост до мястото на доенето. Вечер стадото се прибира малко по-рано и след доенето се пускат мъжките разплодници. Веднага щом някоя овца бъде покрита, трябва да се улови внимателно за някоя от скакателните стави и да се отдели от остана- лите овце. При отделянето се бележи по гърба с подходяща боя за вълна. Бележката може да бъде датата на заплождането или друг, произволно избран символ. При описания начин на вечерно заплождане „от ръка” се получават високи резултати. Добре е да се знае от овцевъда, че отделянето на яйцеклетката от яйчника и оплождането и от сперматозоидите става през втората половина на нощта, а семенната течност запазва оплодителната си способност в половия апарат на овцата повече от 36 часа. Така нуждата от повторно заплождане на следващата сутрин отпада. По този начин се постига и много голяма сила на предаване на ценните качества на коча подобрител. Целта определя обединените усилия Най-добри резултати при заплождането на овцете биха се получили, ако в дадено селище овцевъдите се обединят в организации за създаването на пункт за изкуствено осеменяване, поверен на вещ в практиката осеменител. Тогава от расов коч подобрител биха могли да се заплодят 1000 и повече овце. Правилно е още преди да настъпи времето за заплождане на овцете всеки овцевъд да се свърже с ветеринарен специалист. Той ще извърши необходимите прегледи на кочовете и при откриване на патологични случаи ще ги замени със здрави.