Първото съешаване на зайците трябва да се извърши след настъпване на стопанската им зрелост. Практиката в зайцевъдството показва, че през летния сезон най-добре е съешаването да се извършва сутрин от 6 до 8 и след обед от 17 до 19 часа, а през зимата от 11 до 15 часа. Както високите, така и ниските температури действат потискащо върху половите рефлекси.

Съешаването на зайците трябва винаги да се извършва под наблюдението на зайцевъда, и то в клетката на мъжкия заек, а не обратното. В клетката на зайкинята, в чужда за него обстановка, мъжкият заек не може да извършва съешаването или това става с голямо забавяне, тъй като се затормозват половите му рефлекси.

Самото съешаване обикновено протича бързо, а краят му се отбелязва с това, че мъжкият заек пада назад или встрани и издава специфичен стон. След съешаването зайкинята трябва веднага да се извади от клетката на мъжкия заек. В противен случай той многократно я покрива и бързо се изтощава.

Някои стопани практикуват груповото съешаване. То се изразява в това, към един мъжки разплодник се поставят едновременно няколко зайкини. Съешаването в тези случаи не може да се контролира, което довежда до масова яловост и бързо изтощаване на мъжкия заек. Поради тези причини груповото съешаване не се препоръчва.
Автор - Емил Йовчев