Калифорнийски заек. Тази порода е създадена в САЩ чрез сложно кръстосване между зайци от породите Чинчила, Хималайски и Бял новозеландски заек. Животните са специализирани за производство на младо заешко месо и се отглеждат в много страни на света най-вече при промишлени условия. У нас са внесени едновременно с белите новозеландски зайци.

Калифорнийският заек се характеризира с добре изразени месни форми: малка, лека и слабо изпъкнала глава, къса и добре замускулена шия и добре развита мускулатура в областта на гърдите. Тялото наподобява добре оформено блокче, което лежи на къси крака. Костите са тънки и здрави. Цветът на космената покривка е бял с изключение на муцуната, долната част на крайниците и опашката, които са черни или тъмнокафяви.

Плодовитостта и млечността са много добри. Зайкините раждат средно 6—8, в отделни случаи 11—12 и повече зайчета, които растат много интензивно. Зайчетата се раждат бели и с напредване на възрастта (към 4-тия —5-ия месец) придобиват характерното оцветяване за породата. Средната жива маса на възрастните женски варира от 4,7 до 5,2 кг, а на мъжките — от 4,5 до 5 кг. Много добри резултати се получават при кръстосването на мъжки калифорнийски зайци с бели новозеландски зайкини.