Спазването на висока хигиена преди доенето, предотвратява контактът на млякото с нежелани зарази.Доячите винаги трябва старателно да измиват и дезинфекцират ръцете си до лактите. Използвайте сапун с антимикробно действие, при липса на такъв ръцете се дезинфекцират след измиване и подсушаване с йод-глицерин. Можете да го получите, като към 1 част кристален йод се прибавят 30 части глицерин и 3 части калиев йодид. Може да ползвате и готови препарати, като Декосепт, Антисепт, Ерлан, Повисан и др. Добре е преди доенето от всяка четвъртинка на вимето да се вземат по 2 първи струйки, за да се контролират за качеството на секрета - цвят, консистенция. При установена промяна в качествата на млякото, добре е кравата да се прегледа от ветеринар и да се дои отделно, за да не се пренесат инфекциозни възбудители чрез доилния агрегат и на други крави. За почистване на млечната жлеза се ползва суха кърпа или книжна салфетка за еднократна употреба. Извършва се дезинфекция чрез обтриване с напоена със специален разтвор салфетка за еднократна употреба, или чрез напръскване с разтвор, например Уддреголд, 2% воден разтвор на Дезинфект В, воден разтвор на Хиперокс, или Биосептонекс и др. Необходимото време на действие е около 2- 3 минути. То се осигурява при подготовката на млечната жлеза. Прави се лек масаж, за около 30 секунди, обработва се с дезинфектанта, за няколко минути, преди доенето млечната жлеза се подсушава със стерилна салфетка за еднократно ползване. Доенето трябва да се извършва при правилно поставена в гумената чашка цицка, да се внимава да няма усукване и подгъване. При поява на маститни заболявания се прави много по-строга дезинфекция при млекодобива и млекопреработката, чрез работни разтвори от 0,25% пероцетна киселина и време на действие 20 - 30 секунди.