Стопанинът трябва правилно да прецени кои мъжки и женски зайци са без, или с най-малко недостатъци.
Мъжкият заек за разплод трябва да е здрав,охранен и с добро телосложение.Важно е очите му да са ясни и подвижни,а козината блестяща. Да има добър апетит и да изяжда дадения му фураж, без да избира отделни части от него. Стопанинът трябва да избере екземпляр, чиято глава е едра и възгруба, гръдният кош да е широк и мускулатурата на тялото добре развита. Крайниците да са правилно поставени и добре окосмени в областта на стъпалото, а костите да са тънки, плътни и здрави.Непременно трябва да се огледат и половите му органи, семенниците трябва да са два, добре развити и еластични, да се установи нормално ли е развит половият орган и дали няма болестни изменения. Мъжкият заек се избира и с оглед на произхода му. Важно е да произхожда от многоплодна и високомлечна зайкиня, а бащата на нашия избраник да е от високопродуктивна майка. От малобройни зайчила не се оставят мъжки зайци за разплод.
При избор на женски заек за разплод се гледа главата да е по-слаба и леко удължена, кожната гънка в областта на шията да не е много развита. Зайкинята да има правилно телосложение, да е с широк гръден кош, равен, дълъг гръб и поясница. Широкият и дълбок таз осигурява нормално раждане. Животните с много тясна крупа не са подходящи за разплод, предразположени са към аборти. Не се оставят за разплод зайкини, чиито майки са показали лъжлива бременност, а също и злонравни зайкини, склонни да хапят и драскат, защото те нападат мъжкия заек, пречат на съешаването и го наплашват за дълго време. Много е важно да се извърши преглед на млечните жлези на зайкинята - да са нормално разположени, здрави и да са най-малко с 4 двойки цицки. При добра млечност такива зайкини отглеждат от 6 до 8 зайчета. Ако след първото раждане, зайкините не се окажат добри майки - не хранят зайчетата, тъпчат ги,тогава се бракуват.