Отглеждането на зайци изисква основни познания за особеностите на тези животни, защото трябва да полагате грижи, които ги предпазват от заболявания или да ограничат и ликвидират появилите се.
Храносмилателната система на зайците е лесно уязвима, защото имат малък стомах, а червата са значително големи. Ето защо заекът се храни много пъти в денонощието и както липсата на храна, така и некачествената храна предизвикват заболяване на стомаха и червата.
Заразните болести по зайците се причиняват от условно заразителни микроорганизми, които се намират в тялото на всеки заек. Заболяването се явява при намаляване устойчивостта на организма и при влошаване на условията на отглеждане. Ето това налага да създадете добри условия за отглеждане и хранене. Друг важен момент е високата хигиена в помещенията, да не са пренаселени, да са с ниска влажност, правилно проветряване, липса на вредни газове, течение и резки температурни колебания. Зайците не трябва да се отглеждат заедно с други домашни животни - кучета, котки, дребни преживни, домашни птици, защото те може да са източник на опасни за живота на зайците заразни и паразитни болести.
Помещенията трябва да са здрави, на сухо място, добре проветриви, да могат бързо да се почистват и дезинфекцират. Зайчарникът трябва да е на защитено от ветрове място, да се огрява от слънцето, но да се избягва прегряването. Ето защо наличието на трайна растителност в близост до помещението е целесъобразно.Препоръчително е наблизо да няма торища, сметища и др. В помещението трябва да има постоянен въздухообмен, но да няма течение и да се затопля през студения сезон. Дворът трябва да е ограден, а зайчарникът да е разположен на най-отдалеченото място, за да се избягва контакт с хора, превозни средства и животни.