В устройството на храносмилателната система при зайците се наблюдават някои анатомични и физиологични особености, които зайцевъдите трябва добре да познават. Без тези познания не може да се организира правилното хранене, а оттук и постигането на добри резултати при отглеждане на зайци.

Поетата храна от зайците се подлага на механична обработка в устната кухина и почти не претърпява химични изменения (не се смила). През хранопровода попада в стомаха, който се състои от две части. Чрез свиването на мускулатурата храната се придвижва само в долната част на стомаха, която е свързана с дванадесетопръстното черво. Постъпилата храна изтласква намиращата се в стомаха храна на порции, която през. дванадесетопръстника и тънките черва попада в сляпото черво. Дължината на сляпото черво е от 32 до 50 см, а обемът му е около 10 пъти по-голям от обема на стомаха. Храната, която приема заекът, е предимно груба. Растителните клетки са обвити от целулозна клетъчна мембрана. Целулозата се разгражда не в стомаха, а в сляпото черво, където се намират целулозоразграждащите бактерии. Освободените хранителни вещества обаче не може да се смелят, тъй като в дебелите черва няма хранителни сокове. В дъговидното черво от храната се образуват 5-6 малки меки топчета (цекотрофи), които се нареждат под формата на броеница и се обвиват с мукозна обвивка. Цекотрофите се образуват от съдържанието на сляпото черва обикновено 6 часа след приемането на храната. Около 1 час след образуването им те се придвижват през дебелите черва към ануса и в момента на отделянето им заекът ги поглъща. Това представлява първия етап на храносмилането. Цекотрофите трудно може да се забележат в клетките на зайците, тъй като те ги изяждат през нощта и рано сутринта. Поетите цекотрофи престояват в стомаха няколко часа, след което се размекват и се разграждат от ензимите на храносмилателните сокове. В следващите отдели на храносмилателната система се извършват смилането и всмукването на хранителните вещества. Несмлените остатъци от храната се формират във вид на изпражнения и се изхвърлят от организма. С това завършва вторият етап на храносмилането.

Изяждането на цекотрофите е биологично явление, което не се наблюдава при другите селскостопански животни. Нарича се цекотрофия - от цекум (сляпо черво) и трофос (храна) или лъжливо преживяне. Това биологично явление играе важна роля за развитието на зайците, защото чрез цекотрофията заекът много добре оползотворява грубите и тревните фуражи, независимо че има еднокамерен стомах.

За да протича правилно храносмилателният процес, необходимо е на зайците да се осигуряват постоянно груби тревни фуражи. Зайците ядат често, но приемат храната на малки порции, което осигурява непрекъснатото й придвижване в храносмилателния апарат. Застояването на храната в храносмилателната система предизвиква ферментация, което води до разстройства. При малките зайчета цекотрофията се появява обикновено към 23-ия - 24-ия ден, т. е. когато започват да използват и други храни освен майчиното мляко. Растящите зайчета, лишени от възможността да изяждат нощните си изпражнения, имат три пъти по-нисък прираст в сравнение със зайците, които ги изяждат.