През първите двайсет дни от бременността зародишите нарастват бавно и едва през последните десет дни растат интензивно и тогава са необходими повече хранителни вещества. Зайкините през първата половина на бременността, ако са в добро телесно състояние, се нуждаят от по-малко концентрирани фуражи. Тяхното количество е около 40-50 грама. Грубите фуражи се дават на воля, а сочните - в допустимите количества. Минералните храни се залагат в единия край на хранилката за концентриран фураж, а водата - на воля. През втората половина на бременността зайкините получават смеска с 40% концентрирани фуражи (10% пшенични трици, 20% ечемик, 10% царевица и 60% тревни фуражи). Ако в ливадното сено преобладават бобовите треви, количеството му може да бъде на половината от тревните фуражи. Смеската се дава по 140-150 грама на ден. Допълнително се включват сочни фуражи, а грубите са задължително на разположение заедно с водата и минералните храни. Затлъстяването или отслабването на зайкините не се допуска, защото раждат по-малък брой и не жизнени приплоди и имат ниска млечност. През летния период на бременните зайкини, се предоставят около 50 грама концентриран фураж и полусухи тревни храни на воля. Когато бременността съвпада с кърмачния период, концентрираните фуражи (30% пшенични трици, 20% царевица, 40% ечемик и 10% пшеница) се дават на воля.

С какво се хранят кърмещите зайкини

Кърмещите зайкини се нуждаят от хранителни вещества, освен за поддържане на организма, но и за производство на мляко за приплодите. Ако се съчетава кърмене с бременност, тогава са необходими допълнително хранителни вещества за растеж на зародишите и за натрупване на резерви за следващото кърмене. Потребностите на зайците от хранителни вещества се задоволяват напълно, когато се дава на воля целодажбена смеска, включваща 45% зърнени и 55% тревни фуражи, 45% овес и 55% люцерново сено или 20% ечемик, 15% трици, 10% царевица и 55% тревно брашно или 10% ечемик, 15% соя(грах), 10% трици, 10% царевица и 55% тревно брашно. Ако целодажбената смеска се дава отделно, тя се залага в количество от 90 до 250 грама в зависимост от възрастта и броя на приплодите. На зайците може да се дават и комбинирани фуражи за птици, но не и за преживни животни, защото съдържат карбамит, който е отровен за тях.
Ако зайцевъдът разполага с кисело или сухо мляко, може да го предостави в смеската за зайкинята и на подрастващите зайчета, като количеството му трябва да съставлява около 5% от концентрираните фуражи.