Това е една от най-разпространените породи за месо създадена в Англия.Животните са със здрава конституция, с отлична аклиматизационна способност и отлично оползотворяване на фуражите.Поддържа интензивен растеж и добри размножителни способности при пасищно отглеждане.Млечността на кравите е около 1500 кг, с масленост 404%.Средният дневен прираст е 0,850 – 0,950 кг, кланичният рандеман е 63 – 68%.При пасищно отглеждане на животните от тази порода с еполучва месо с добри качества.Месото е мраморирано, но не с толкова висока степен, като при Абердин Ангус на същата възраст.

Полова зрялост животните от породата достигат на 10 месечна възраст, а стопанска – на 18 – 21 месеца.Плодовитостта е 85 – 93%.