Това е порода с изключително ценни биологични и стопански качества.Месото е с отлични качества- дребновлакнесто, сочно, мраморирано.Говедата от тази порода се характеризират с висока растежна способност, без излишно натрупване на мазнини и добри кланични качества.

Абердинът се използва за подобряване на месото, чрез промишлено кръстосване,както кръстоските са особено търсени за пасищно отглеждане и угояване.Друго положително качество на породата е нейната скорозрелост и добра приспособимост и издържливост на неблагоприятни климатични условия.

Полова зрялост животните от породата достигат 10 -12 месечна възраст, а стопанска – на 13 -15 месеца.Плодовитостта е 90-95%.Средният дневен прираст е 0,850 – 0,900 кг., кланичният рандеман е 65 -70%.

Развъдни организации:

развъдна асоциация за месадайни породи в България – гр. Пещера, ул „Михаил Такев“ 2А , п.к. 4550, тел: + 887 268 633