Зелен фасул - подходящ предшественик за много култури

Зелен фасул - подходящ предшественик за много култури

Зеленият фасул изисква много топлина, но не понася горещините.  Почвеното и въздушното засушаване причиняват окапване на цветовете и на младите завръзи, а бобовете загрубяват.

Производство на лук - особености в агротехниката

Производство на лук - особености в агротехниката

Директната сеитба има редица предимства. Цикълът на производство се съкращава с една година. Избягват се отглеждането, прибирането и съхраняването на арпаджика.

Отглеждане на зелен фасул - особености в агротехниката

Отглеждане на зелен фасул - особености в агротехниката

Зеленият фасул се застъпва като първа и като втора култура. За удължаване на периода на прибиране и преработка съотношението на първата и втората култура трябва да бъде 3:2.

Система за управление на качеството QS - постоянно качество на продуктите от фермата до трапезата

Система за управление на качеството QS - постоянно качество на продуктите от фермата до трапезата

Безопасността на храните е чувствителна тема, особено когато става дума за остатъчни вещества от пестициди. В основата на системата на QS за пресни плодове, зеленчуци и картофи е монитори

Системите за управление на качеството в агросектора гарантират безопасността на продуктите

Системите за управление на качеството в агросектора гарантират безопасността на продуктите

С глобализацията на пазара все по-често се налага използването на СУК системи за да се гарантира безопасността на продукта по цялата верига, „From farm to table” (От фермата до масата.).

Система за управление на качеството Global GAP

Система за управление на качеството Global GAP

Голяма част от по-големите търговци на едро и търговци на дребно изискват от своите доставчици да демонстрират съответствие с независимо проверими частни стандарти.

Система за управление на качеството IFS

Система за управление на качеството IFS

IFS или International Food Standard е разработен с цел да осигури база за одитиране на производителите, които произвеждат под тъй наречените „частни” търговски марки (Private labels).

BRC Global Standard - Food е гаранция за високо качество на продуктите

BRC Global Standard - Food е гаранция за високо качество на продуктите

През последните години стандарта се превръна в рамка за много международни и национални компании на базата, на която да оценяват доставчиците си.

Оранжерии с автоматизирана система за управление на микроклимата

Оранжерии с автоматизирана система за управление на микроклимата

С всеки сезон в оранжериите все повече се обръща внимание на качеството на микроклимата. Един от основните компоненти, които повишават продуктивността е подходящата технология за контрол

По-важните грижи за зеленчуците полско производство

По-важните грижи за зеленчуците полско производство

При краставиците първото прореждане се прави при образуване на първите листа, а при доматите - при образуване на 3-4 листа. Второто е 2-3 седмици след първото.

Отглеждане на зеле - особености в агротехниката

Отглеждане на зеле - особености в агротехниката

Подготовката на почвата зависи от производственото направление. За ранно и средно ранно производство на зеле тя започва още през есента след прибирането на предшественика.

Особености в агротехниката на морковите

Особености в агротехниката на морковите

Предшественици на те може да бъдат всички зеленчукови култури, които освобождават площта рано и оставят почвата чиста от плевели.

Краставици - зеленчук разпространен в целия свят

Краставици - зеленчук разпространен в целия свят

Краставицата е стара култура. Плодовете й нямат голяма хранителна стойност, но се ценят заради високите им вкусови качества и пептонизиращите ензими.

Лук - Allium Cepa

Лук - Allium Cepa

Кореновата система на лука се състои от нишковидни коренчета, които и придават брадест вид. Основната част от коренчетата - около 70%, се разполагат в почвата между 20 и 65 см.

Главесто зеле - Brassica oleracea var. capitata

Главесто зеле - Brassica oleracea var. capitata

Специфичните климатични условия в нашата страна са способствали за създаването на сортове е ценни стопански и биологични качества и много добри вкусови качества.

Патладжан - Solanum melongena

Патладжан - Solanum melongena

Патладжанът развива от 4 до 5 скелетни разклонения с множество по-слаби корени. По характер кореновата система е брадеста. Възстановителната й способност е слаба.

Съхранение на картофи в постоянни хранилища без принудителна вентилация

Съхранение на картофи в постоянни хранилища без принудителна вентилация

За да се създадат по-добри условия за съхранение на картофите в хранилища без принудителна вентилация, е необходимо да се осигури достатъчно вентилационна повърхност.

Грижи през вегетацията на ранните картофи

Грижи през вегетацията на ранните картофи

Продължителността на периода засаждане-поникване зависи от сорта, подготовката и физиологичното състояние на посадъчния материал, температурата и влагата на почвата.

Предпосадъчна обработка на почвата за засаждане на картофи

Предпосадъчна обработка на почвата за засаждане на картофи

Обработките преди засаждането на картофите се определят от състоянието на почвата, метеорологичните условия и изискванията на културата. При рано просъхване на орния слой се бранува или с

Подходящи райони за производство на картофи

Подходящи райони за производство на картофи

Добивът от картофи се намира в най-пряка зависимост от комплексното влияние на температурите и валежите през периода на клубенообразуването.

Изисквания към качествата на картофите

Изисквания към качествата на картофите

Качеството на свежите клубени се определя от формата, размерите, структурата и химичния им състав, които са сортови особености, но се влияят от природните условия и технологията на отглеж

Съхраняване на картофи - особености, изисквания и режим на съхранение

Съхраняване на картофи - особености, изисквания и режим на съхранение

По време на съхраняването клубените преминават периоди на дозряване, покой и събуждане. Първият период трае обикновено 15-20 дни.

Засаждане и грижи при отглеждането на праз

Засаждане и грижи при отглеждането на праз

Разсадът е готов да се засее когато достигне височина 30 см. и дебелина на стъблото 8-9 мм. Преди изваждането се полива обилно, което улеснява изскубването и най-вече запазване на кореновата система

Отглеждане на картофи - значението на микроелементите

Отглеждане на картофи - значението на микроелементите

Картофите са чувствителни към микроелементите. Тяхната липса или излишък на някои от тях се отразява неблагоприятно на растенията.

Нараства вредата от акари по зеленчуците с всяка следваща година

Нараства вредата от акари по зеленчуците с всяка следваща година

Борбата е трудна и за това, че акарите много бързо развиват разистентност към използваните препарати.