За късното производство на зеле се използва разсад, отгледан в открити лехи. Подходящи предшественици за късното зеле са ранните картофи, зеления фасул и ечемикът. На една и съща площ зелеви култури могат да се отглеждат 3-4 години, поради това че голяма част от вредителите зимуват в растителните остатъци на почвата. След прибиране на предшественика се прави оран с дълбочина 20 см, с която се внасят калиевите и фосфорните торове – 20-25 кг/дка фосфор и 10-15 кг/дка калий. При възможност преди оранта се внася оборски тор 2-4 тона, след което се култивира. Оптималния срок за засаждане на разсада е от втората десетдневка до края на юли. Оформят се лехи при схема 90+70х50-60 см. Едновременно със засаждането или след това се прави поливка. След засаждането до образуването на зелките се прави поливки през 8-10 дни с поливни норми 30-40 куб.м./дка. При необходимост една седмица след засаждането се прави подсаждане. През вегетационният период се правят окопавания, като първото е след прихващането на дълбочина 8-10 см., а следващото след 10-15 дни, като се прави и торене с азотни торове и последващо загърляне. Правят се редовни наблюдения за евентуални болести и неприятели и съответното третиране. Прибирането на реколтата става през месец октомври и ноември. Не бива да се закъснява с прибирането на реколтата, за да се предотвратят повреди от ниски температури от порядъка на минус 5 гр.С.