Ботанически особености

Ранните сортове на цветното зеле (Brassica oleracea var. botrytis) имат едногодишен цикъл на развитие.

Кореновата му система е по-слабо развита от тази на главестото зеле. Стъблото е цилиндрично, високо 20-30 см, завършващо с главата. Листата са събрани в полуизправена или изправена розетка. Тяхната форма е ланцетна или обратно яйцевидна. Те обграждат главата. При някои сортове вътрешните розетни листа покриват плътно главата и я пазят от пожълтяване.

Главата, която представлява използваемата част, е съставена от етиолирани, надебелени, къси и плътно наредени разклонения на стъблото. След като премине стопанската годност на главата, страничните разклонения израстват и върху тях се оформят цветовете и семената. Преди да настъпи тази фаза, главата е бяла или кремава, кръгла и плоско кръгла, с нежна консистенция.

Изисквания към външните условия за отглеждане на цветно зеле

В сравнение с главестото зеле цветното зеле е по-взискателно към условията на отглеждане. Оптимална температура както за началния му растеж, така и за растежа на главите е умерената - 14-18°С. При настъпване на горещини (температури 28-30°С) главите нарастват много бързо, но стават рехави и леки с груба консистенция. Ниските положителни температури (под 8°С) задържат растежа на главите, а отрицателните (-4, -5°С) ги повреждат.

Цветното зеле е много взискателно към почвената и въздушната влажност. Отглеждане на цветно зеле без редовни и достатъчни по количество поливки е невъзможно. Почвеното и въздушното засушаване смущават растежа на листната розетка, а главите се образуват преждевременно и с лошо качество. Въздушното засушаване при понижени температури задържа образуването на главите.

Структурата на почвата и хранителният режим влияят силно върху цветното зеле. Най-подходяща за отглеждането му е дълбоката влагозадържаща аерирана средно тежка почва, богата с органични вещества и лесноусвоими хранителни вещества. На бедна, песъчлива почва или на почва с близка подпочвена вода дава лош резултат, ако тези почви не са предварително подобрени. Ефективно е торенето на цветното зеле с оборски тор и с азотни торове на фона на фосфорно и калиево торене.

Сортове цветно зеле

Засега най-подходящият сорт цветно зеле за нашите условия е Ерфуртско джудже. Главата е средно голяма с диаметър 15-22 см, бяла, с доста продължително запазване на стопанската годност. Вътрешните розетни листа покриват добре главата и я пазят от слънчевите лъчи и слабия мраз. Сортът е средно ран до късен - периодът до първата беритба е 125-140 дни. Взискателен е към условията на отглеждане. Сортът Ерфуртско джудже  дава среден добив 1500-2000 кг на дка.

Отглеждане на цветното зеле

По начина на отглеждане цветното зеле не се различава от главестото зеле. В това отношение ще отбележим само някои особености.

Отглеждане на разсада

За ранно отглеждане на цветно зеле (карфиол) през пролетта семената се засяват около средата на януари в топъл парник, в който се поддържа температура 16-18°С и постоянна умерена влажност при редовно проветряване.

За късно отглеждане и получаване на реколта през есенните месеци цветното зеле се сее през втората половина на май до 5-10 юни. За получаване на разсад за засаждане на площ от 1 дка са необходими 70-80 г семена. Засява се на открити лехи. Не бива да се допуска засушаване на разсада.

Разсаждане

Ранният разсад, предназначен за пролетно реколтиране, се разсажда в края на март - началото на април. За късно отглеждане се разсажда през първата половина на юли. Ако се закъснее с разсаждането, има опасност при настъпване на ранни есенни студове цветното зеле да не образува масово глави.

Пролетното цветно зеле се разсажда на разстояние 50/30 см, а късното на разстояние 50-60/40 см.

У нас се прави почти само късно производство на цветно зеле. Ранното не е много сигурно. Средно ранното производство е невъзможно поради вредното влияние на високите температури през юли и август.

Грижи след разсаждането

При отглеждането на цветното зеле почвата трябва да се поддържа чиста от плевели чрез неколкократно не много дълбоко разрохкване на почвата. Много благоприятно се отразява 1-2-кратното шербетуване с говежди или с птичи тор при комбинирано подхранване с минерални торове. Редовното поливане е от голямо значение. Не трябва да се допуска засушаване. Обикновено се полива един път седмично; при по-леки почви и при по-големи горе-щини - и два пъти седмично. Освежаването на растенията чрез оросяване е особено полезно.

Прибиране на цветното зеле

Пролетното цветно зеле се прибира неколкократно от началото на юни. Есенното цветно зеле дава първите си глави в края на септември и продължава с оформянето на главите последователно почти до края на октомври - началото на ноември. Главите се режат през 4-5 дни и масовото им прибиране е в средата на октомври. Изрязват се 5-6 розетни листа, които после се подрязват до повърхността на главата.

От 1 дка се получават 700-800 кг стандартни глави - при пролетното цветно зеле и 1500-1800 кг - при есенното цветно зеле.