Кореновата система на пипера е по-слаба и има по-малка усвояваща способност. Ето защо торенето е много важно за да се получи висок и качествен добив. Известно е също така, че тази култура е взискателна към температурата на почвата и на въздуха. Растежът и развитието на пипера са най-силни при температура 18-30oC. При температура под 13oC растежът спира. Когато стане по-хладно от 1oC в почвата, нарушава се фосфорното хранене. Това води до силни смущения, окапват цветовете и завръзите. Освен това температурни колебания, каквито тази година през май и юни (сутрин 10-22oC, след обяд над 25oC), също смущават растежът и развитието на растенията. Това налага да се направи своевременно подхранване на посева.През вегетацията предимно се внася азотен тор. Ако няма анализ на площта, използват се примерни норми (най-често прилагани в практиката). За да се получи висок и качествен добив, най-често се подхранва с 60-72 кг амониева селитра на декар. Не е подходящо да се използва карбамид. Ако заораването в почвата не е добро и са високи дневните температури, от този тор може да се отдели амоняк и това може силно да повреди листата и завръзите на пипера.Подхранва се два пъти. Сортовете капии за червени плодове се торят три пъти. С равни дози при първото и второто подхранване се разхвърлят около 80 на сто от предвидената азотно торова норма. Първото подхранване е с първото окопаване, а второто - след около 20- 25 дни. С последният, трети път се внася останалото количество азотен тор, т.е около 20 на сто от нормата. Това се прави около 5-10 август, без да се изранят образуваните завръзи по върха на стъблото.