Едроплодни сортове пипер

Сиврия 600

Растението е високо (55-75 см), с 2-3 изправени основни разклонения. Плодовете по форма са конични, най-често сплеснати от двете страни по цялата дължина или слабо извити към заострения връх, дълги 10-18 см и със средно тегло 60 г. В стопанска зрелост плодовете са жълтокехлибарени. Месестата част е нежна със слабо изразен пиперов аромат. Подходящ за консумация в прясно състояние и за туршия.

Сиврия 600 е средно ран сорт пипер с вегетационен период до стопанска зрелост 110-115 дни. Много родовит сорт. При добра агротехника се получават 4000-4500 кг на дка.

Златен медал 7

Плодовете на сорта Златен медал 7 са дълги 16-22 см и леко извити към върха. В стопанска зрелост плодовете имат светлозелена до кехлибареножълтозелена окраска със средно тегло на плода 75 г. Месестата част е дебела 4-6 мм със сладък вкус. Кожицата е дебела 0,05 мм и при консумация се чувства силно.

Средно ран сорт пипер с вегетационен период до стопанска зрелост 105 дни. Предназначен е за ранно и суперранно производство на открито и в полиетиленови оранжерии. Сериозен недостатък на сорта Златен медал 7 е дебелата кожица и антоциановите петна по чушките.

Куртовска капия 1619

Куртовска капия 1619 е висококачествен сорт пипер за средно-ранно и късно производство.

Растенията са високи 60-65 см с 2-3 прибрани дълги, основни разклонения. Плодовете са висящи, удължено конусовидни, в повечето случаи двустранно сплеснати. Те са дълги 12-14 см със средно тегло 76 г. В стопанска зрелост плодовете са зелени, а в ботаническа - интензивно червени.

Месестата част е плътна, нежна и с много добри вкусови качества. Плодовете имат средно дебела кожица, която се чувства при консумация.

Куртовска капия 1619 е късен сорт с вегетационен период до настъпване на стопанска зрелост на първите плодове 115-120 дни, а ботаническа зрелост - 142-145 дни. Средният добив от декар е 2500-3000 кг червени плодове, а при висока агротехника 4000-5000 кг.

Бял калинков

За ранно производство, за консумация в прясно състояние и за консервиране.

Растение е високо 60-80 см, с 3-4 разклонения, разположени чашовидно. Листата са едри, светло-зелени, с асиметрична основа и заострен връх.

Плодовете са стърчащи, тривърхи, със силен гланц, дължина 9-10 см, средна маса - 87 гр., с 2-3 гнезда. Перикарпът е дебел 6-8 мм, с тънка кожица и млечнобял цвят. В техническа зрялост те са восъчно жълти, а в ботаническа - червени. Отглежда се чрез разсад на полето и в оранжерии. Вегетационен период -115-120 дни до техническа и 145-150 дни до ботаническа зрялост. Среден добив - 4-6 т/дка.

Хебър

Предназначен за суперранно, ранно и средноранно производство на пипер. Подходящ е за консумация в прясно и преработено състояние.

Растението е високо 45-50 см, с 2-3 основни разклонения, прибрани към стъблото. Листата са средноедри, продълговатоовални, тъмнозелени. Плодовете са висящи, с правилна конусовидна форма, с дължина 11-14 см и ширина при основата 5-6 см. Те са със значително по-дебел перикарп в сравнение с другите капии - около 5 мм. В техническа зрялост са светлозелени, в ботаническа - червени. Вегетационният период е 100-105 дни до техническа и 120-130 дни до ботаническа зрялост. Отглежда се чрез разсад, на открито и в полиетиленови оранжерии. Сравнително устойчив на вертицилийно увяхване. Среден добив - 3-4.5 т/дка.

Български ратунд

Растенията са средно високи (50-60 см) прибрани, добре облистени. Плодовете са висящи или заемащи междинно положение със сплеснато сферична форма - височина 4,5 до 5,5 см и диаметър 8-11 см. Средното им тегло е 100 г. В стопанска зрелост те са зелени, а в ботаническа - червени. Месестата част е крехка, сладка с дебелина 5-7 мм.

Късен сорт пипер с вегетационен период до настъпване на ботаническа зрелост 145-150 дни. Средно родовит. От декар пипер сорт Български ратунд се получават 2000- 2500 кг червени плодове.

Стряма

Сортът Стряма е подходящ за форсирано, ранно и средноранно производство. Плодовете са висящи и гладки, с дължина от 12 до 16 см и диаметър 4-5 см. Месестата част е дебела 5-6 мм със сладък вкус, а кожицата е нежна и не се чувства при консумация в прясно състояние. Средната маса на плодовете варира от 65 до 80 гр.. Оцветяването в техническа зрелост е светлозелено, а в ботаническа - червено. Плодовете са с високи вкусови качества и са подходящи за консумация в прясно (салати, сандвичи) и преработено състояние.

Сравнително висока полска устойчивост към вертицилийното увяхване (Verticillium dahliae Kleb).

Софийска капия

Растението е високо 50-70 см, с 3-5 разклонения от първи разред, с къси междувъзлия. Листата му са средно едри, удължено елипсовидни, асиметрични, дълги 7-10 см и широки 3-6,5 см, тъмнозелени, с ясно изразена нерватура и гладка повърхност. Цветовете са средно едри, с тънки дълги дръжки, с 6 и по-рядко с 5 или 7 бели венчелистчета. Чушките на Софийска капия са висящи, дълги 12-16 см, прави, дву- и трикамерни, сплеснати, в основата широки 5-7 см, към дръжката заоблени и при залавянето за чашката леко вдлъбнати. Месото е дебело 4-5 мм, сладко и сочно. Кожицата е твърда и при печене се обелва лесно. В техническа зрелост плодовете са тъмнозелени, но се срещат и растения с по-светлозелени плодове, а в ботаническа всички плодове са тъмночервени. Средната маса на един плод е 66 г. Узрелите плодове съдържат 10,8% сухо вещество, 6,1% захари и 192 мг % витамин С.

Сорт Софийска капия е с вегетационен период 116-120 дни. Средният добив е от 3000 до 4000 кг от декар. Софийска капия е подходящ за консумация в прясно състояние, за консервиране и за мариноване. Райониран е за цялата страна за ранно и за средно ранно производство.

Дребноплодни сортове пипери

Чорбаджийски

Сортът пипер Чорбаджийски е предназначен за ранно и суперранно производство на открито и в полиетиленови оранжерии.

Растението достига на височина 40-50 см и е с 2-3 тънки, дълги разклонения. Плодовете са жълтозелени, висяши, тънки, дълги 18-22 см, извити особено силно към върха, напречно набръчкани като кози рог, със средно тегло 18 г. Слабо лютиви.

Средният добив е 2500-3000 кг/дка.

Джулюнска шипка

Растенията достигат на височина 40-50 см. Плодовете са тъмнозелени, висящи, с удължено конична форма, дълги 5-6 см, със средно тегло 8,2 г.

Джулюнска шипка е най-ранният сорт пипер, отглеждан у нас. Вегетационният период до стопанска зрелост е около 90 дни. От декар се получават около 2000-2500 кг.

Бяла шипка

Растението е високо 30-45 см с 2-4 основни разклонения. Плодовете са светлозелени, висяши, конични, слабо издути в основата, дълги 5-6 см и със средно тегло 9-10 г. Месестата част на плода е доста груба (има дебела кожица) и лютива.

Средно ран сорт пипер с вегетационен период до стопанска зрелост 95-100 дни. Средният добив от декар е 2000-2500 кг плодове в стопанска зрелост.

Гороглед 6

Растението е високо до 60 см, със средно дебели, малко на брой разклонения. Хабитусът му е прибран. Стъблото и разклоненията са зелени, с антоцианово оцветяване по възлите. Листата са средно едри, дълги 10 см и широки 5,6 см, асиметрична основа и заострени на върха, зелени, с ясно изразени по-светли жилки. Цветовете са едри, с 5-7 цветни части. Най-често се срещат цветове с 6 цветни части. Плодовете на Гороглед 6 са стърчащи, прикрепени на здрави дръжки, конусовидни, най-често сплеснати двустранно, със слаби надлъжни вдлъбнатини и силен гланц. Срещат се и тристенни плодове. Средната маса на един плод е 42-46 г. В техническа зрелост плодовете са тъмнозелени, а в ботаническа - тъмночервени. Те са тригнездни, по-рядко се срещат и четиригнездни. Месото е дебело 2-2,5 мм.

Сортът е късен, средно добивен. Вегетационният му период до ботаническа зрелост е 175-180 дни. Средният добив от декар е 1800-2100 кг. Плодовете са сладки, изсъхват много добре, което е ценно качество за сорта Гороглед 6. Съдържат средно 10% сухо вещество, 1,5% захари и 90-100 мг % витамин С. Технологичните качества на сорта Гороглед 6 са много добри. Дава висок рандеман при производството на млян червен пипер. Гороглед 6 е един от най-добрите сортове, отглеждани за млян червен пипер.

Букетен 50

Растението развива храст, висок 40-45 см, със средно 2-6 разклонения. Броят на плодовете на едно растение е 8-10. Те са конусовидни, стърчащи, разположени както по разклоненията, така и по главното стъбло. Характеризират се с по-голяма средна маса, с по-дебело месо и кожица от плодовете на Букетен.

Букетен 50 е значително по-високодобивен от Гороглед 6. Средният добив на стандартни плодове варира от 1300 до 2000 кг от декар при база 18% сухо вещество.

Продукцията от сорт Букетен 50 е предназначена за преработка в млян червен пипер с високо съдържание на багрилни вещества.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Най-честите болести при пипера и как да се справим с тях

Как да се борим с болестите причинени от патогенни бактерии по доматите

Листни въшки по зеленчуковите култури и борбата с тях