Рокамболът е европейска култура и в систематично отношение е близо до обикновения чесън. Разпространена е в много западноевропейски страни. Дивият предтеча на рокамбола се среща в почти всички европейски страни, включително и в България, растящ свободно по ливадите и горските поляни.

Рокамболът (Allium scorodoprasum L.) образува едри (4-7 см диаметър) луковици, обвити с тънки, нежни, сухи обвивни люспи, които при манипулиране лесно опадват и се показват скилидките - едри, наредени в окръжност около цветоносното стъбло. Люспите им са груби, тъмно оцветени. Листата на рокамбола са както на чесъна - линейни, дълги, дъговидно извити, със слаб восъчен налеп. Всяка скилида, засадена през есента, се вкоренява добре и презимува успешно, което е една от положителните особености на културата. В края на април от всяко растение израства цветоносното стъбло, високо 100 см, завършващо със съцветие, което не се извива кръгообразно. Младото съцветие е обвито със здрава кожеста обвивка, която при узряването се разпуква и се показват 20 и повече въздушни луковички и единични стерилни цветове. Цветовете на рокамбола са дребни, обвити с розова суха люспа.

Отглеждането на рокамбола е както на стрелкуващия чесън. Рокамболът се размножава единствено по вегетативен път. Като посадъчен материал за производство на рокамбол се използуват скилидите на луковиците и въздушните луковички. При есенно и пролетно засаждане на рокамбол на въздушни луковички израстват дребни растения, които не стрелкуват и оформят приземна луковица едноглавка. От нея на следващата година израстват силни растения, които образуват многоскилидна приземна луковица и въздушни луковички. От скилидите израстват нормални растения.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Пролетен Грах

Да отгледаме бакла

Отглеждане на зелен чесън - предзимно

Отглеждане на репички в неотопляеми оранжерии