Късното полско производство на зеле изисква предварително отглеждане на разсад на открити лехи. Те се правят с ширина 1-1.20 м. Сеитбата е ръчна и трябва да приключи до втората деседневка на юни. За 1 кв.м. са необходими 3-4 кг семена, а за получаване на разсад за един дка – 60-80 г. След сеитбата лехите се поливат редовно до образуването на слята повърхност, а след това се поливат само при поява на признаци на завяхване, и то с намалена поливна  норма. За късно зеле най-подходящи са площите, които се освобождават рано от предшественика – не по-късно от втората половина на юни. Добри предшественици за късно зеле са зеленият фасул, ранните картофи и ечемикът. След прибиране на предшественика площта се оре на дълбочина 18-20 см и с подходящи последващи обработки се довежда до градинското състояние. Преди основната обработка е добре на декар да се внесат по 3-4 тона полуразложен оборски тор, след което площта се култивира. Профилът се оформя с комбиниран лехообразувател. Най-подходящият срок на засаждане на късно зеле е втората деседневка на юли при схема 90+70х50-60 см. За доброто прихващане на разсада, едновременно със засаждането се прави и поливане. От засаждането до свиването на зелките поливките са през 8-10 дни.