Ранно полско производство на домати Ранното полско производство на домати е застъпено в Петричко-Санданския район, в Южна България по поречието на Марица и в Северна България - Плевенско, Русенско и Великотърновско.

Производство на разсад

Домати за ранно полско производство се отглеждат чрез пикиран разсад в култивационни съоръжения - топли парници и стоманено-стъклени оранжерии.

При използване на топли парници дебелината на пласта биотопливо варира от 45 до 50 см, а на торово-почвената смес е 15-16 см.

Преди засяването почвата в парника се накопава на около 10 см дълбочина за унищожаване на поникналите плевели, за намаляване съдържанието на въглероден двуокис и за отстраняване на излишната влага, заравнява се и се уплътнява с трамбовка.

Срокът на засяване е от 20.I до 5.II. На m2 се засяват по 4-5 гр. семена. За да се произведе разсад домати за един декар, необходими са 25-30 гр. семена. Семената се разхвърлят с ръка равномерно и отгоре се покриват с 1-1,5 см чиста и пресята парникова почва (разложен оборски тор и почва в съотношение 2:1 или 1:1), след което се полива.

При използване на стоманено-стъклени оранжерии, след прибиране на реколтата от предшестващата култура, оранжерията се почиства от растенията, почвата се изорава, фрезува се и се оформят лехите.

Когато почвата в оранжерията не е обеззаразена, лехите за производство на гъст разсад се оформят върху полиетиленово платно. Лехите са с ширина 1,20-1,40 м. Дебелината на торово-почвената смес е 10-11 см.

Най-подходящ срок на засяване за Южна България е 10-20 февруари, за Благоевградския район - 10-12 дни по-рано, а за Северна България - 10-12 дни по- късно.

Семената се сеят ръчно или механизирано. Средната дълбочина на засяване е 1,5-2 см. Сеитбената норма е както при парниците.

Грижи от сеитбата до повикването

Грижи за ранните домати се изразяват в поддържане на оптимална температура (22-25°С) и влажност.

През първите 10-14 дни след поникването температурата се поддържа през деня при слънчево време около 16-18°С, при облачно време 14-15°С и през нощта 10-12°С. При тази температура се задържа растежът на надземните части и се активизира растежът на кореновата система. След това, до пикирането на доматите, се поддържа с 2-3°С по-висока температура.

Води се борба с плевелната растителност.

Пикирането на доматите се извършва във фаза втори същински лист (кръстосване) на разстояние 10х10 или 12х12 см.

Растенията се пикират основно в полиетиленови оранжерии. Площите се изорават, подравняват се и се оформят лехи с ширина 1-1,40 м. Пътеките между лехите не трябва да бъдат по-широки от 40 см, за да се използва по-голяма част от площта.

При пикирането на доматите трябва да се спазват следните условия:

  • В момента на пикиране на доматите температурата на почвата трябва да бъде между 18 и 25°С.
  • Преди изскубването, ако разсадът е засушен, трябва да се полее.
  • При изскубването разсадът трябва да се сортира по дебелина и височина.
  • Ако кореновата система на изскубания разсад на домати е силно разклонена, трябва да се съкрати.
  • Почвата, в която ще се пикира, трябва да е оптимално влажна. При суха почва е желателно предварително да се извърши поливка. След пикирането растенията не се поливат, тъй като загиват от преовлажняване.
  • Пикирането на доматите трябва да се прави на дълбочина до котелодонните листа.
  • При подръпване на котиледонния лист добре пикираното растение не трябва да се измъква.

Грижи за разсада

След пикирането на доматите грижите за разсада се състоят в поддържане на оптимална температура (през първите 4-7 дни се поддържа 20°С) и влажност (около 85%), в плевене, разрохкване, подхранване и борба с болести по доматите.

Когато растенията образуват 4-5 листа, те се подсилват с богата на органични вещества почва.

Особено важно при ранното полско производство на домати е закаляването на расада чрез системно понижаване на температурата в култивационните съоръжения и привикване на доматените растения към по-ниски температури - 14-16°С през деня и 10-14°С през нощта.

Изнасяне на разсада на постоянно място

Избор на площи и подготовка на почвата за отхлеждане на ранни домати

За ранно полско производство на домати са подходящи защитени от ветрове, дълбоки, топли, добре аерирани и с еднороден състав песъчливо-глинести почви с рН6,5. Не са подходящи много тежките почви и ниските влажни места.

Добри предшественици за ранно полско производство са бобовите, тиквовите, пшеницата и ечемикът. В зависимост от предшественика след прибирането му площите се дискуват на до 12 см, култивират се или се фрезуват на 12-15 см дълбочина, за да се унищожи плевелната растителност.

През есента при дълбоката оран се внасят по 4-6 тона оборски тор, 15-20 кг Р2О5 и 10-15 кг К2О на декар. Основната обработка е на 28-30 см с обръщателен плуг. Добре е преди торенето и основната обработка площите да се подравнят.

Когато се отглеждат доматите на лехо-браздова повърхност с висока и равна леха, през есента преди настъпване на големите студове, се прави грубо оформяне на лехите и браздите с комбиниран браздооформител.

През пролетта почвата се бранува, а при по-уплътнена почва се препоръчва преораване, за да се постигне по-добро аериране и затопляне. При лехо-браздова повърхност се прави и окончателно оформяне с комбиниран лехообразувател.

Засаждане на домати ранно полско производство

Най-подходящ срок за засаждане на домати ранно полско производство е след като премине опасността от последната слана (25 април - началото на май).

Засаждането на доматите се извършва механизирано, а на малки площи - ръчно, по следните схеми: 100+60х30 см, 110+50х30 см, 80х30 см. Дълбочината на засаждане е 2-3 см над кореновата шийка. Веднага след засаждането се полива ръчно - по гнезда с 2-3 литра леко затоплена вода на растение. В момента на засаждането разсадът трябва да е с дължина 18-20 см, с къси междувъзлия и с добре оформена коренова система.

Грижи през вегетацията

Грижите след засаждане на доматите се състоят в обработка на почвата, поливане, подхранване, борба срещу плевелите, неприятелите и болестите.

През вегетацията ранните домати се окопават 3-4 пъти. Първото окопаване е на дълбочина 5-8 см след като растенията се прихванат поради по-слабо развитата коренова система на растенията и добре подготвената почва преди засаждането. Следващите окопавания на доматите се правят най-често след дъжд или поливане на дълбочина 10-12 см.

За да се механизира окопаването, нискостъблените сортове домати се отглеждат на телена конструкция, висока 55-60 см, а високостъблените се закрепват на висока (1,20-2.00 м) опорна конструкция или на дървени колове.

Във връзка с поливането на доматите има два подпериода. През първия подпериод (от засаждането до плодообразуването) доматите се поливат през по-големи интервали (10-12 дни) с по-малки поливни норми (25-30 м3 вода на декар), а през втория подпериод до края на вегетацията - на по-малки интервали (6-8 дни) с по-големи поливни норми (30-40 м3 вода на декар).

Ранните домати се подхранват 2-3 пъти с 20 кг на декар азотен тор (амониева селитра) при засаждането и по време на вегетацията. Добри резултати се получават при подхранване с размит във водата пресен оборски тор.

За регулиране растежа на растенията при нискостъблените (индетерминантните) сортове домати се извършва редовно колтучене и прекършване на върха.

Колтуците се премахват, когато достигнат дължина 4-5 см, а върхът се прекършва в края на май, като над последното съцветие се оставят 2-3 листа.

Прибиране и добив

Беритбата на доматите започва през второто десетдневие на юни, ръчно, в пластмасови кофи, които се изсипват в касетки. Доматите се съхраняват временно в чисти и проветриви помещения или под навеси, запазени от действието на преки слънчеви лъчи, повреди и замърсявания.

Средните добиви от ранните домати полско производство са около 4-5 тона от декар.