Грахът придобива все по-голямо значение поради високото съдържание на белтъчини в зелените растения и семената при решаването на фуражния проблем в страната. Граховото зърно се използва директно или като добавка към бедните на белтъчини храни.


Сортовете полски грах имат високо съдържание на протеин, който в зърното варира от 22 до 37 на сто, а в сухото вещество на цялото растение е от 14 до 22 на сто. Той може да се отглежда на почти всички типове почви у нас - черноземни, сиви горски, наносни, ливадно-канелени, които имат добра аерация и достатъчно хранителни вещества. Не понася тежките, сбитите и кисели почви, както и по-високите влажни и студени райони. Най-добри предшественици за граха са зимните житни и окопни култури. Не се развива добре, засят след себе си, затова не трябва да се засява на едно и също място по-рано от 5 години.

 

 


Грахът образува сравнително слаба коренова система. Той реагира добре на продълбочаването на орния пласт. Есенната оран се извършва дълбоко - на 23-25 сантиметра. Преди сеитбата площта се подравнява и почвата се довежда до ситно зърнеста структура. При наличие на влага и добре подготвено легло растенията поникват бързо и дружно. Оптималният срок за сеитба на пролетния грах е от края на февруари до 15 март.

 

 


Засяването в Добруджа е най-подходящо да стане през втората половина на март. Посевната норма е 120-140 кълняеми семена на 1 кв. м (25-28 кг/дка). Необходимото количество семена е в зависимост от едрината и кълняемостта им. Посевите се засяват на 10-12 см или тесноредово - на 7,5 см междуредово разстояние и дълбочина 6-8 сантиметра. След сеитбата се валира. Използват се вписаните в официалната сортова листа сортове: Богатир и Плевен 4. Грахът не извлича големи количества хранителни вещества от почвата.

 


Азотното торене при отглеждането му за зърно е със слаб ефект. Внасянето на фосфорни торове повишава значително добива на семена. През есента се използват 6 кг/дка при средна запасеност и при слаба - 12 кг/дка фосфор (а.в.), като се заорава в почвата. Борбата с плевелите е важен момент от грижите през вегетацията. Използва се хербицидът дуал 500ЕК в доза 400-500 мл/дка срещу едногодишните житни и някои широколистни плевели, внесен след сеитбата, преди поникването на граха.Добър ефект се получава и от хербицида фуроре супер 7,5 ЕВ в доза 120 мл/дка срещу едногодишните житни плевели, а в доза 200 мл/дка - против многогодишните житни плевели, в т.ч. и балур, внесен при 10-20 см височина на балура.

 


Съществена грижа през вегетацията е и борбата с граховия зърнояд, който причинява големи щети. Ларвите му се развиват в зърната на граха, като изгризват голяма част от вътрешността им. Пръска се в началото на цъфтежа и 7-8 дни по-късно с инсектицида карате 5ЕК в доза 20 мл/дка. Може да се използват още инсектицидите нуреле дурсбан, моспилан 20СП и други. Важно звено в технологията за отглеждането на граха е неговото прибиране. Пряко комбайниране се прилага, когато са узрели 80-90 на сто от бобовете, в сухо време, но не и в горещите часове на деня.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на ранни краставици в полиетиленова оранжерияэ

Ранно производство на домати в неотоплявани оранжерии

Салатата - ценна зеленчукова храна

Отглеждане на репички в неотопляеми оранжерии