обработка на почвата Обработките преди засаждането на картофите се определят от състоянието на почвата, метеорологичните условия и изискванията на културата. При рано просъхване на орния слой се бранува или се култивира. По време на работа почвата трябва да се рони, а не да се размазва по работните органи на машините. По този начин кората се разрушава, разбиват се част от буците и се предотвратява загубата на влага. При наличие на буци се дискува един или два пъти. Ако е необходимо, се фрезува до пълно разрохкване на орния слой. След това всички площи се преорават с плуг без отметателни дъски на дълбочина 18-20 см и едновременно се брануват. Заменянето на преораването с култивиране, води до намаляване на добивите средно с 8%.

Когато фосфорът и калият или оборският тор се внасят през пролетта, преораването се извършва с отметателни дъски при едновременно брануване. При благоприятни условия торовете могат да се внасят и по-рано - с първото култивиране или дискуване. Наличието на буци след преораването изисква още едно дискуване или фрезуване. При пролетните обработки влажността на почвата има по-голямо значение за разрохкването на орния слой, отколкото влажността преди есенните обработки. За тежките почви тя трябва да бъде около 50% от ППВ, а за леките - 40-60%. Много често тези изисквания не се спазват, поради което с обработките през пролетта състоянието на орния слой се влошава, вместо да се подобри. Когато влагата в почвата е повече, обработките се извършват по-плитко, особено по-ранните.

При по-старателно извършване на предпосадъчната обработка на почвата желаните резултати могат да се постигнат с по-малък брой обработки. За да не се уплътнява почвата, не трябва да се допуска излишно преминаване на тракторите. За тази цел е необходимо да се агрегатират повече оръдия за едновременно извършване на няколко операции.

Преди засаждането на картофите всички площи се подравняват. Подравняването осигурява еднаква дълбочина на засаждане, което има голямо значение за равномерното поникване и развитие на посева, за по-доброто покриване на картофите с почва и за правилното регулиране на прибиращите машини.