Отглеждан на засенчени места, празът дава слаби, недобре развити растения и нисък добив. За преминаването му към цъфтеж и семеобразуване се нуждае от дълъг ден. Празът е най-влаголюбив от всички лукови култури. Причината за това е продължителната вегетация и по-добре развитата и дълбоко разположена коренова система, а също и по-голямата вегетативна надземна маса.

Празън има високи изисквания към водния режим на почвата и през дветe години на вегетацията си. Общото водопотребление е 300-350 куб.м/дка. Оптималната влажност на почвата е 80-90 на сто от ППВ. Предявява големи изисквания към плодородието на почвата.

Подходящи почви за отглеждане на праз

Празът може да се отглежда върху всякакъв тип почви, стига те да са структурни, добре запасени с хранителни вещества и влагоемни. Добри резултати се получават при отглеждането му на глинесто-песъчливи и песъчливо-глинести. Най-подходящи са обаче наносните почви с кисела реакция.

На бедни почви растенията остават дребни, с по-груби лъжливи стъбла. Отличава се с много добра реакция при торене с пресен оборски тор 6-8 т/дка, внесен с дълбока оран или с обработката преди засаждане. Много добри резултати се получават и при размиване в поливната вода на 1,5-2 т/дка пресен оборски тор, приложен един два пъти през вегетацията. Минералните торове /фосфорни, калиеви и азотни/ най-добре се усвояват и дават добри резултати при внасянето им с обработктата преди засаждането.

Торене на спанак, салата, репички, зелен лук и зелен чесън

Остатъкът от азотни торове се дава като подхранване. Изискванията на праза към предшестениците се свежда главно до навременно освобождаване на площта. Най-подходящи от зеленчуковите култури са ранни картофи, зелен грах, зелен фасул, ранно зеле, салата и др.

Празът се отглежда и като втора култура

При избора на площи за засаждане на праз трябва да се имат предвид изложението и посоката на преобладаващите ветрове. Празът се отглежда като втора култура. След прибирането на предшественика площта се изорава на 15-18 см дълбочина. След това се бранува. Когато сред прибирането на предшественика влажността на почвата е недостатъчна, преди оранта трябва да се полее. Разсадът е готов за засаждане, когато достигне височина 30 см и дебелина на стъблото 8-9 см. Преди засаждането се полива обилно, което улеснява изскубването му и запазва кореновата му система.

Неприятели при чесън лук и праз

Почвеният профил се оформя в зависимост от начина на поливане и степента на механизация през вегетацията. Отглеждането може да става на бразди, леко-браздова повърхност с ниски лехи, а при поливане чрез дъждуване и на равна повърхност. Подходящият срок за засаждането на праза у нас е от 15 юни и може да продължи до 15-20 юли. Схемата, която  може да се използва, е 20х20 см-редово /30х30 см при браздово отглеждане/ и 60+20+20+20+20+20/15-20 см или 60-25+25+25+25/15-20 см.

Основните грижи през вегетацията се състоят в:

  • - окопаване;
  • - поливане
  • - подхранване.

 

Правят се основно 2-3 окопавания. Първото се прави 7-10 дни след засаждането, като се предхожда от презасаждане и поливане. Второто и трето са през 10-15 дни. Окопаването е плитко на 5-6 см без да се нарнява кореновата система. Поливането на праза е мярката, която осигурява добива и качеството. През цялата вегитация се правят 12-14 поливки, като през юли, август и септември са на интервал 7-10 дни, а след това през 10 дни.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

В зеленчуковата градина през август

Вторите култури - преценете добре състоянието на почвата

Отглеждане на чесън - грижи през вегетацията