зелен фасул Зеленият фасул се застъпва като първа и като втора култура. За удължаване на периода на прибиране и преработка съотношението на първата и втората култура трябва да бъде 3:2 и при сеитба в различни срокове.

Зеленият фасул може да се отглежда успешно след домати, пипер, картофи, зеле и др. Не бива да се отглежда след бобови култури и след себе си.

Подготовката на почвата при отглеждането на зелен фасул като първа култура е както при полския фасул. Преди оранта се внасят 6-10 кg Р2O5 и 8-10 кg К2O на декар. След оранта се оформя грубо лехо-браздова повърхност.

През пролетта лехо-браздовата повърхност се оформя напълно с комбиниран лехообрззувател. Заедно с това се внасят 5-8 kg на декар азот (ако не е даден по-рано) и необходимите хербициди.

Подготовката на почвата за отглеждане на зелен фасул като втора култура се състои в оран на 16-18 cm с брануване, а на площи, чисти от плевели при наличност на влага, сеитбата се извършва без предсеитбена обработка (директна сеитба).

Целесъобразно е семената за първа култура зелен фасул да се засяват от 15-30 април до 15-20 май, а за втора култура - от 1 до 30 юли. Схемите на засяване са 60+15x4 cm; 70+30+30+30x4 cm; 70+45+45x4 cm при сеитбена норма 10-12 kg семена на декар и на 5-6 cm дълбочина. Засяването се извършва със сеялка за точна сеитба.

Грижите през вегетацията се състоят в редовно окопаване, поливане, борба срещу плевелите, болестите и неприятелите и подхранване при необходимост. Междуредовите окопавания са 1-3 с култиватор при защитна зона 8-10 cm на дълбочина 5-12 сm. Фасулът се отглежда само при поливни условия. В зависимост от метеорологичните и почвените условия той се полива 3-5 пъти с по 30-40 m3 вода на декар.

Фасулът се прибира, когато 70-75% от бобовете са в технологична зрелост. Подходящ момент за еднократно механизирано прибиране е степента на зрелост, която най-добре се изразява с масата (60-80 mg) или с размерите на зърното от средната част на боба. Когато се отглежда като първа култура, прибира се през юли, а когато се отглежда като втора - от средата на септември до края на октомври. Еднократното прибиране намалява добива с 15%, но икономията на ръчен труд е много голяма.