Цветното зеле /карфиол/ е сравнително по-топлолюбиво, като оптималната температура за растеж и развитие е в рамките на 15-21 гр.С., но като цяло то се развива добре и при по-влажен и хладен климат.


Късното производство на тази култура много често се предпочита от производителите поради факта, че образуването на главите става през есента, когато температурата е по-ниска. За добри предшественици на карфиола се приемат салатните, лукът, фасулът, спанакът и други. Не трябва да се отглежда след производството на друг вид зелеви култури.

 


Сеитбата на семената за късно производство на цветното зеле се прави от началото до края на юли със сеитбената норма 50-60 гр. семена на декар или 4-5 г на кв.метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец. След като се прибере продукцията от предшественика, избраната площ се изорава и се правят бразди, в основата на които се засаждат растенията. Схемата на засаждане е 60х50 см. или 80х40 см. В зависимост от запленяването се правят няколко окопавания, с първото окопаване се прави загърляне. Важна грижа по време на вегетацията е редовното поливане, тъй като летните горещини оказват влияние върху качеството и количеството на продукцията. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 50-70 кг амониев нитрат на декар. Азотния тор се внася на два пъти по време на вегетацията-при първото окопаване и 20-25 дни след това.

 


Когато карфиолът се отглежда на по-песъчливи почви и ако предшественика не е торен с органични торове, при основната обработка на почвата се внася и оборски тор в количество от 4-5 т/дка. При такива случаи количествата на азотните, фосфорните и калиевите торове могат да бъдат намалени с 20-30%. За подхранване през вегетацията с много добър ефект се оказва и разтворен във вода оборски тор-т.нар. шербетуване. За повишаване на ефективността при торенето след всяко подхранване трябва да се прави окопаване с последващо загърляне. Редовно се проверява за появата на болести и неприятели и при необходимост се правят и пръскания.

 


В началото след образуването на главите и запазване на белия им цвят , те трябва да се закрият от преките слънчеви лъчи. За целта последните листа около формиращата се глава се събират над нея и се завързват с канап или друг подходящ материал. Продукцията се прибира етапно, тъй като узряването на главите не става по едно и също време при всички растения.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Засаждане на главестото зеле

Брюкселско зеле - изисквания към външните условия

Изисквания към качествата на картофите