картофи Ранните картофи изискват добре обработена и дълбоко разрохкана почва. За нормалното вкореняване на кълновете и развитие на столоните, а така също и за образуването и нарастването на клубените е необходим постоянен достъп на въздух. От нормалния газообмен в почвата зависи интензивното нарастване на клубените и получаването на качествена продукция за пазара. В лошо обработената и уплътнена почва образуването и нарастването на клубените е затруднено и голям процент от тях се деформират.

През есента площта, определена за отглеждане на картофи, се изорава на 22-25 см дълбочина, а през пролетта се култивира или фрезува. С култивирането се внасят фосфорните и калиевите торове.

В плитко изораните и сбити почви развитието на кореновата система и столоните е силно угнетено. Корените трудно проникват в по-долните и влажни слоеве на почвата. Окопаването и загърлянето на картофите е също затруднено, клубените се формират близко до повърхността на почвата и голяма част от тях, особено по-едрите, са изложени на прякото действие на слънчевите лъчи и позеленяват. Позеленелите клубени, не се изкупуват и отпадат от стандартната продукция. Ето защо със срочното и качествено извършване на есенната оран и на пролетните обработки на почвата до засаждането на картофите се създават предпоставки не само за повишаване на добивите, но и за получаване на висококачествена продукция за пазара.

Основно технологично изискване е местата, определени за отглеждане на ранни картофи, да бъдат подравнени още през есента за качественото провеждане на следващите работни процеси и операции, като засаждане, окопаване, загърляне, поливане и др.