За правилното отглеждане на зеленчуците в оранжериите е необходимо да се създадат оптимални условия за тяхното развитие. Налага се конкретен подход при правилния избор на пестициди- с по-кратък карантинен срок при напредналите посеви, и с по-продължителен при по-младите. За да се ограничи вредата от болести и неприятели по растенията е необходимо осигуряване на оптимална температура, влага и светлина в съоръженията. В слънчеви и топли дни помещенията трябва редовно да се проветряват. Ако дните със силно слънчево греене се увеличат, стъклата се засенчват с разтвор от готови смеси. За повишаване на въздушната влага се правят освежаващи оросявания, а пътеките се поддържат влажни. Посевите редовно трябва да се обследват за навременно откриване на вредителите и вземане на необходимите мерки за защита. За улавянe на летящи форми на дребни насекоми-оранжерийна белокрилка, листни въшки и др., е подходящо окачване на жълти лепливи уловки, срещу трипосовете-светлосини, а срещу миниращите мухи – оранжево –жълти. Възможно е нападение от склеротинийно и кореново гниене. Срещу първото растенията и почвата се пръскат с о0,1 % топсин М, а петната по стеблата се намазват с каша от същият препарат. При установяване на кореново гниене растенията внимателно се отстраняват, без разпиляване на почвата, поставят се в найлонови торби, изнасят се и се унищожават. Мястото под тях се „изгаря”, акот се полива с 2% разтовр син камък или амониева селитра. Останалите растения се поливат 1-2 пръти със същите смеси, както при сечението на разсадите, с 0,25-0,5 л разтвор за всяко, в зависимост от развитието им. Ако по доматите се установи появата на черни листни петна /алтернария/, се пръска с подходящи фунгициди. Преди пръскането нападнатите от болестта листа и плодове се събират, изнасят и унищожават.