Началото на юни е последният срок за засаждането на водния лук
По-късното му засаждане поставя под въпрос получаването на доброкачествени глави. Купете си от пазара здрав, силен разсад. Пригответе дълбоки фитарии, за да можете лесно да го поливате. Засажда се със садило на редове, отстоящи един от друг на 20 см, а в редовете растенията са на 15 см едно от друго. Дълбочината на засаждането е 3 - 4 см над кореновата шийка. Непосредствено преди засаждането се съкращават с остър нож листата и коренчетата на разсада. Полива се веднага след засаждането. До прихващането се полива1 - 2 пъти. Не бива да се засушава, защото това спира растежа на луковиците. Окопава се няколко пъти. Срещу мана се пръска с бордолезов разтвор 1%, или пък с ридомил-цинеб /0,25 плюс хафтол за прилепване/. Воден лук трябва да отглеждаме, само ако имаме условия за редовно поливане.