Доматите, отглеждани в оранжерии биват нападнати от моного тежката болест – листната плесен. Появява се сива плесен върху долната страна на листата и жълти петна върху горната. При първите признаци най-добре е да се отстранят и изгорят инфектираните листа с последващо пръскане на растенията със системен фунгицид. Подходящ за целта е Флинт макс в концентарция 0,02%. Причината за болестта се дължи на недостига на въздушна циркулация, т.е. подходящата вентилация  е най-добрият защитник. Болестта е характерна за повечето оранжерии и не зависимо от тава дали има нападнати листа, е необходимо да се осъществи едно третиране с фунгицид през май, а след това през юни, като се вземат и всички други необходими мерки. Някои сортове имат имунитет против тази болест, но те не са много. Кафевите листни петна по доматите намаляват добива и се разпростаняват масово и на открито. Доскоро болестта кафяви листни  петна по доматите нападаше най-вече ранните домати, отглеждани в оранжерии. През последните години тя се разпространи и на открито, като масово напада средноранното производство на домати и картофи. Причинител е гъба, която се запазва с раститалните остатъци в почвата, в семената от домати и някои плевели. Вреди по листата, листните и цветни дръжки и стеблата. През влажни години алтернарията причинява опадване на листата на растенията. Признаците на нападнатие от кафяви листни петна растения са много характерни-по листата се образуват дребни, тъмнокафяви некротични петна, с вписани един в друг концентрични кръгове. Борбата се осъществява като е задължително сеитбообръщение, унищожаване на растителните остатъци, използване на здрави или обеззаразени семена, засаждане на здрав разсад, оптимално напояване, използване на толерантни към болестта сортове.