доматиСемена на доматите започват да прорастват при 9-10°С. Темпът на прорастване е много по-бърз, когато температурата в почвата е около 20°С. При температура над 30°С поникването на семената се забавя. Продължителната ниска температура и влажната почва обуславят загниване на семената на доматите, което се познава лесно (при натискане от напуканата семенна обвивка изтича млекоподобна течност). При висока температура - около 10°С - в почвата с ниска влажност семената може да не поникнат за месец и повече. В този случай поникването на семената настъпва след навлажняване на почвата до около 75% от ППВ.

Оптималната температура за растежа и развитието на доматовите растения е между 18 и 26°С. Минималната температура, при която има растеж, е около 10°С, а цъфтеж и плододаване - не по-ниско от 15°С. По принцип отрицателните и много ниските положителни температури действат пагубно на доматите. Това обаче не бива да се абсолютизира, понеже при краткотрайно понижаване на температурата до - 2°С добре закаленият разсад и възрастните доматови растения могат да преживеят.

По-чувствителни към ниските температури са репродуктивните органи на доматите - цветовете и плодовете, в сравнение с вегетативните - стъблото и листата.

Високите дневни температури се отразяват също неблагоприятно върху вегетативните и генеративните прояви на доматовото растение. При температури над 30°С, ниска въздушна и почвена влажност растежът е много забавен, а над 35-38°С практически е равен на нула. В тези граници се нарушава нормалната синтеза на ликопина и около плодната дръжка се формира жълто-зелен пръстен. Понякога целият плод при узряването не добива характерния за сорта червен цвят, а става жълто-оранжев.

Високите температури и преките слънчеви лъчи причиняват слънчеви пригори по плодовете, изразени в побеляване на прегорелите тъкани.

Доматите са взискателни и към почвената температура. Оптимална е температурата около 18°С. По-ниските почвени температури забавят усвояването на хранителните вещества от почвата.